ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักเรียนแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์แนะแนวโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้/สื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียน วิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูผู้สอนอยู่ในระหว่าง ริเริ่ม พัฒนางานด้านการสอน และจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง )
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
รับสมัครครูผู้สอนพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 2 เรื่องสารละลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง พันธุกรรมและวิวัฒนาการ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเพื่อจับฉลากเลือกห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน SMTE ม.1
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน SMTE ม.4
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65