ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานห้องเรียนดนตรี-รูปภาพ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63
การประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
การประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สํานักงาน โครงการห้องเรียนดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องเรียนดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
ตารางเรียน Onsite
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนทั่วไป ชั้นม.4/2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนทั่วไป ชั้นม.1/2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
แก้ไขประกาศสุไหงโก-ลก เรื่อง การปรับปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 63
รายละเอียดเพิ่มเติมการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียน Education Hub
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียน SMTE
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียนดนตรี
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4 ห้องเรียน SMTE
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4 ห้องเรียน Education Hub
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4 ห้องเรียนดนตรี
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63