ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
เอกสารการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศปรับปฏิทิน ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบ 2)
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 64
แบบรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแว้ดล้อม ม.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแว้ดล้อม ม.4
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษดนตรี
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่สิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้อง Education Hub
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64