คณะผู้บริหาร

นายเจริญ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส
รองผู้อำนวยการ

นายปวิช บุญสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรอมฎอน สันง๊ะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา