คณะผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุพิศ มุสิกะชะนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสถียร บุญสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา