ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1450277
Page Views 1739169
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉันทนา เล็กใจซื่อ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพลวัฒน์ ชุติมาชโลทร

นางทิพาพร หะยะมิน

นางสมร ศรีสองคอน

นางสาวกันย์ชลา แก้วอุพัย

นายมาหะมะแซ อูมา

นางสาวมาซีเตาะ บือสา

นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา

นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ

นางสาวฟาตีเมาะ แยนา

นางไอซา บินเจ๊ะโซ๊ะ

นางสาวนูรไลลา ยาเซ็ง

นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ