ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1547184
Page Views 1852407
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิดา มะรือสะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย พฤฒิพัฒนพงศ์

นางสมพิศ นรากุลมงคล

นางสาวสุนันทา เลิศวิไลรัตนพงษ์

นางสาวทัตดา ลีวัธนะ

นางสาววไลพร สะมะแอ

นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ

นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์

นางสาวนูรฮูวัยนา รอสือลี

นางสาวลินดา มะเย็ง

นางสาวนูรอิฮซาน นิแห

นางสาวสุพิชญา บุญสนอง

นายฮาซัน บินสาหะ

นางวันทนีย์ นอ

Mr.Lohvala Bronu Samjela.

นายเกียรติศักดิ์ บอสู