ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1547175
Page Views 1852398
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรวีวรรณ กาปา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภารดี ทองเมือง

นางนวพร อักษรสิทธิ์

นางสาวเพียงกมล ศรีดำ

นายแจ้ง สุขจันทร์

นายบาฮารุน แมทาลง

นายรอมฎอน สันง๊ะ

นางสาวอูมีกลาซง ยูโซ๊ะ

นางฉวีวรรณ แดงดี

นายวุฒิเกต มะลี

นายต่วนโซะ มือกะหามะ

นายซูฮัยมี สาเล็ง

นายเกรียงศักดิ์ โรจนพนาสิริ

นางสาวพิมลทิพย์ ทองมณี

นายฐนิศร์ ศรีเอียด

นางสาวรอฮานา สาแม็ง