คณะผู้บริหาร

นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสถียร บุญสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา