ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1547168
Page Views 1852391
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัฒนี สิทธิสิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำมาตย์ อาหามะ

นางไซนูรี สีระโก

นายสัมฤทธิ์ เจษฏารุ่งโรจน์

นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา

นายอรุณ แก้วกับเพชร์

นางหทัยทิพย์ นนสีไพร

นายภาณุพงศ์ ศิลากุล

นายพัฒนา โอมประพันธ์

นางฮาสลีนา เปาะซา

นายร่อโอบ เส็นคง

นางสาวโสริญา ยูโซ๊ะ