ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1450284
Page Views 1739176
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริกัญญา หะยะมิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรวิวรรณ ชูนุ้ย

นางบุษกร นามดี

นางมาซูวิน มะดือเระ

นายวารดี แลหะ

นายมูฮำหมัดดารี กะโด

นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์

นายบุญรัตน์ แก้วเพ็ชร

นายวิษณุ โพชะเรือง

นางสาวไอนู แวดือเระ

นางสาวรุสนีดา สาเมาะ