ภาพกิจกรรม
Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer
7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้ Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนเป็นวันแรก โดยมีนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลกเดินทางมาฉีดวัคซีน จำนวน 983 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การนำของนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายงานอนามัย ที่ได้ร่วมดูแลนักเรียนและอำนวยความสะดวกให้การฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,16:24   อ่าน 285 ครั้ง