ภาพกิจกรรม
รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
1 มีนาคม 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นางสาวจิระนันท์ ชาญพลรบ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายทศพล เจริญสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวญาณสิริ ทองบุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ในพิธีเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ (โรงเรียนสุไหงโก-ลก) ศูนย์จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์และสายศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 210 คน ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,13:22   อ่าน 111 ครั้ง