ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน
24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (งานสภานักเรียน) ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,13:17   อ่าน 136 ครั้ง