ภาพกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
20 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รณชัย จันทร์แก้ว และอาจารย์อารียา มาเล็ก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,13:13   อ่าน 116 ครั้ง