ภาพกิจกรรม
โครงการระบบการศึกษาพื้นที่นวัตกรรม
26 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรม โดยมีคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,15:23   อ่าน 30 ครั้ง