ภาพกิจกรรม
มหกรรมวิชาการชายแดนใต้
24 กันยายน 2563 โรงเรียนสุไหงโก-ลกนำตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ร่วมแข่งขันตอบปัญหา STEM และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ร่วมทำการแสดงในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,15:00   อ่าน 39 ครั้ง