ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต
22 กันยายน 2563 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร ร่วมกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุทิตา และนำนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมแสดงดนตรีในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และลูกจ้างประจำของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 2563 จำนวน 13 ท่าน ได้แก่
1.นายราเมศ น้อยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ
2.นางทัศนีย์ หนูสงค์ ครูโรงเรียนนราธิวาส
3.นายประคอง ทองคุปต์ ครูโรงเรียนนราธิวาส
4.นางลักษณกร คงสุวรรณ ครูโรงเรียนนราธิวาส
5.นางซาตีย๊ะ หะยีสะมะแอ ครูโรงเรียนร่มเกล้า
6.นางพยอม หะยีดอเล๊าะ ครูโรงเรียนตากใบ
7.นางพยุง สัจจกุล ครูโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
8.นายพีระ จารุจารีต ครูโรงเรียนนราสิกขาลัย
9.นางมัลลิกา ไชยยาว ครูโรงเรียนสุคิรินวิทยา
10.นางสุนทรี เจริญศรี ครูโรงเรียนสุคิรินวิทยา
11.นางสาวรุ่งนภา ธานี ครูโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
12.นายสุชาติ อังสุภานิช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนนราธิวาส
13.นายชาญณรงค์ ชัยสายัณห์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไม้ โรงเรียนสุคิรินวิทยา

ณ ห้องประชุมจำลอง-ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,14:58   อ่าน 26 ครั้ง