ภาพกิจกรรม
รองผอ.บรรจุใหม่ศึกษาดูงาน
9 กันยายน 2563 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานตามฝ่ายงาน กระบวนการรับนักเรียน การคัดกรองนักเรียน โดยมีคณะบอร์ดบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากลุ่มงาน และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,14:56   อ่าน 25 ครั้ง