ภาพกิจกรรม
โครงการขับขี่ปลอดภัย
8 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมกับตำรวจประสานโรงเรียน ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ “สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดูแลสุขภาพร่างกายและเตรียมพร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน มีวินัย มีน้ำใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,14:55   อ่าน 21 ครั้ง