ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ม.2,ม.5
20 มิถุนายน 2563 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเช้า และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคบ่าย ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีสภานักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุไหงโก-ลก คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,10:21   อ่าน 92 ครั้ง