ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควัน
16 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ให้ช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 1.ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด 2.ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ 3.ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ 4.ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว 5.เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน 6.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,10:18   อ่าน 29 ครั้ง