ภาพกิจกรรม
ปปช.ติดตามการรับนักเรียน
7 มิถุนายน 2563 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับนางโสภา ทองเมือง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด, นายชวลิต ไกรน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ, นายณัฐนันท์ บำรุงตา ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการทุจริตในการรับเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม และการปฏิบัติตามแนวทางในการสอบสวนโรค หากมีนักเรียนติดเชื้อในบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,10:11   อ่าน 28 ครั้ง