ภาพกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน covid-19
27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสุไหงโก-ลก นำโดยงานอนามัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 Covid-19 พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้ง 1.ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหาย 2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม 3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 4.สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว 6.หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรือยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย 7.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 8.ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน 9.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 10.หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,09:45   อ่าน 242 ครั้ง