ภาพกิจกรรม
เกียรติบัตรโครงการเยาวชนสมานฉันฑ์
20 กุมภาพันธ์ 2563 นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบหนังสือรับรองนักเรียนจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงเรียนและสังคม โอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึกจากฝ่ายกิจการนักเรียน ให้กับนายซาฟาร์ เลขานุกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เป็นผู้ที่มีความเสียสละ น่ายกย่อง ชมเชย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันฑ์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตันหยง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2563,11:24   อ่าน 235 ครั้ง