ภาพกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ Thailand 4.0
13 กันยายน 2562 นาย นิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโกลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Drive, Google Docs, Google Sheets และ Google Slides เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ Thailand 4.0 โดยมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และปีที่5 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น3 โรงเรียนสุไหงโกลก
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,12:03   อ่าน 80 ครั้ง