ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต

13 กันยายน 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ข้าราชการครู 3 ท่าน
-ครูไซนูรี สีระโก
-ครูเสริมศรี บัลลพ์วานิช
-ครูบุศรินทร์ วิภูภิญโญ

ลูกจ้างประจำ 3 ท่าน
-นายสมคิด รัตนโสภณ
-นายสุนทร เอียดทุ่งคา
-นายแก้ว หิ้นสกุล

โดยมีนายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียน ร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก


โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,12:01   อ่าน 100 ครั้ง