ภาพกิจกรรม
กระบวนการยุติธรรมกับการศึกษา
23 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยครูรอกิ แตแซ นำนักเรียนจำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมกับการศึกษา ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี, สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี, ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางโรงเรียนสุไหงโก-ลก ขอขอบคุณสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างสูง ที่เป็นหน่วยประสานงานหลักในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,09:34   อ่าน 19 ครั้ง