ภาพกิจกรรม
เพื่อนที่ปรึกษา
21 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีนักเรียนตัวแทน ห้องละ 2 คน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 102 คน เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้แก่เพื่อนนักเรียนในห้องของตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,09:32   อ่าน 21 ครั้ง