ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่
8 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมรำลึกพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,10:10   อ่าน 12 ครั้ง