ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.15 ติดตามโครงการ
7 สิงหาคม 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ โดยมีหัวหน้างานโครงการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,10:08   อ่าน 9 ครั้ง