ภาพกิจกรรม
coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
6 สิงหาคม 2562 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการใช้นิเทศ แบบ coaching ตามโครงการ coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,15:24   อ่าน 11 ครั้ง