ภาพกิจกรรม
มอบของที่ระลึก AFS
6 สิงหาคม 2562 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน AFS ประเภททุนทั่วไป ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1.ด.ช.ธีรธร อุเสน ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.ด.ช.ศุภชัย แซ่เอี้ยว 3.ด.ญ.พนัชกร อุดมเพชร์ นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (KLYES) 1.ด.ช.วรพล แมงทอง 2.ด.ญ.โนร์ฮาซีกีน มะรืือสะ โอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชน AFS ได้กล่าวแนะนำขั้นตอนการสมัครสอบ วิธีการเตรียมตัวสอบให้กับเพื่อนๆนักเรียนได้รับฟัง ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,15:19   อ่าน 12 ครั้ง