ภาพกิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2,5/5,6/5 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักสงฆ์โต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,13:43   อ่าน 22 ครั้ง