ภาพกิจกรรม
ผู้นำศาสนาพบหน้าเสาธง
11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอสุไหงโก-ลก (ศป.ปส.อ.สุไหงโก-ลก) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง ปี2562 โดยนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางสุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นผู้แทนพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36, โต๊ะอีหม่าม, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก ร่วมเคารพธงชาติ โดยมีนายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับและพบปะกับนักเรียน บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,15:42   อ่าน 41 ครั้ง