ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.15 เยี่ยมเหตุวาตภัย
10 กรกฎาคม 2562 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย นายรุสลี มะนอ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายอรุณ แก้วกับเพชร์ หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในโอกาสลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในบริเวณโรงเรียนสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัยทำให้อาคารเรียน และอาคารประกอบได้รับความเสียหาย โดยไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,15:39   อ่าน 33 ครั้ง