ภาพกิจกรรม
ประเมินครูผู้ช่วย
10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับ นางสาวอัสลีนา มุสตาปา ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนางสาวบุศรินทร์ วิภูภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,15:36   อ่าน 31 ครั้ง