ภาพกิจกรรม
ประเมินวิทยฐานะ
10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ให้กับ นางสาวอาศีละฮ์ ตันยีนายู ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ และนางทิพาพร หะยะมิน ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,15:34   อ่าน 32 ครั้ง