ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,3,5,6
20 พฤษภาคม 2562 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 ในช่วงเช้า และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ในช่วงบ่าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,09:51   อ่าน 52 ครั้ง