ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day
15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้ทำความสะอาดชั้นเรียนห้องเรียนประจำของตนเอง พร้อมทั้งรับตารางเรียนจากครูที่ปรึกษา การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,14:45   อ่าน 59 ครั้ง