ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง+ปฐมนิเทศ ม.1 ม.4
14 พฤษภาคม 2562 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และชี้แจงกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,14:43   อ่าน 64 ครั้ง