ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพช่องปาก
1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.-ม.3) เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจฟันตลอดจนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:47   อ่าน 127 ครั้ง