ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม
25 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนักเรียนไทยพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,15:29   อ่าน 127 ครั้ง