ภาพกิจกรรม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สร้างเยาวชนหัวใจยุติธรรม
22 มกราคม 2562 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโกลก พร้อมด้วยนายสุรพล พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายศุภกิจ ดิษฐสุวรรณจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบเงินตอบแทนเยี่ยวยาคุณครูณัฐนันท์ ตระกูลพรม (ครูจูน) ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก ที่เสียชีวิตจำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้มอบผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ส่งต่อไปยังมารดาของครูจูน พร้อมนี้ นายสุรพล พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,15:28   อ่าน 111 ครั้ง