ภาพกิจกรรม
สอบ PISA
18 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการทดสอบวิชาภาษาไทย "การรู้เรื่องการอ่าน" ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,15:24   อ่าน 97 ครั้ง