ภาพกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11 ธันวาคม 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 193 คน จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสุไหงโก-ลกร่วมกับสถาบันกวดวิชา เบรน เซ็นเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียนในด้านการคิด วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อการศึกษาของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งได้แบ่งการสอนเสริมเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,10:52   อ่าน 106 ครั้ง