ภาพกิจกรรม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
4 ธันวาคม 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการเฉลิมพระนามให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้มอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,10:47   อ่าน 112 ครั้ง