ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV
27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,10:41   อ่าน 105 ครั้ง