ภาพกิจกรรม
จิตอาสา
12 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก นำนักเรียนกลุ่มสภานักเรียน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการตำรวจจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัด มัสยิด สถานที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก เพื่อให้วัด มัสยิด และสาธารณสถานมีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี มีความสะอาดเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไป กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยโครงการในวันนี้ จัดขึ้น ณ วัดชลเฉลิมเขต เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,09:51   อ่าน 77 ครั้ง