ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
17-18 พฤศจิกายน 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานดำเนินการ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบนโยบาย แจ้งวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร และรายงานผลการจัดการศึกษาตามพันธกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,09:48   อ่าน 75 ครั้ง