ภาพกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
21 กันยายน 2561 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุไหงโก-ลก นำนักเรียนเยาวชนจิตอาสา จำนวน 10 คน ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ณ สำนักสงฆ์ทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายฯ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,11:22   อ่าน 113 ครั้ง