ภาพกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
19 กันยายน 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับภาคใต้ (Regional Symposium On School Economic Zone) ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นำนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรือโป๊ะ และ การเลี้ยงไส้เดือน ร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสุไหงโก-ลก แสดงในโอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,11:17   อ่าน 124 ครั้ง