ภาพกิจกรรม
ผอ.พบนักเรียนวันเปิดเทอม
16 พฤษภาคม 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พบปะนักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาที่1/2561 พร้อมทั้งมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดดเด่นด้านกีฬา-นันทนาการ สังคมพหุวัฒนธรรม การแสดง ดนตรี ศิลปะ สู่ชุมชน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,12:49   อ่าน 175 ครั้ง